Ty te moesz mie wasn wizytwk...
 
 
krew-pepowinowa
tutaj powinno być logo...


KREW PĘPOWINOWA ZAINWESTUJ W ZDROWIE DZIECKA I TWOJE WŁASNE

Co to jest krew pępowinowa? Do czego służy? Krew pępowinowa a komórki macierzyste. Zalety:
Krew pępowinowa – zawiera kilka razy więcej tzw. komórek macierzystych niż krew człowieka dorosłego.
Komórki macierzyste służą organizmowi do regeneracji czerwonego szpiku kostnego, w którym dokonuje się produkcja komórek krwi (erytrocyty, trombocyty i leukocyty). U osób chorych na niektóre choroby krwi (np. białaczkę) dochodzi do zniszczenia szpiku w wyniku samej choroby i jej leczenia (chemioterapii). Odtworzenie szpiku możliwe jest tylko dzięki jego przeszczepowi, ale dobranie dawcy – czyli znalezienie zgodnej tkankowo osoby – jest trudne. Dlatego najlepiej posiadać zapas własnych komórek macierzystych. Zamrożenie i przechowywanie „krwi pępowinowej” stwarza możliwość wykorzystania zawartych w niej komórek macierzystych do ratującego życie przeszczepu w razie konieczności zastosowania chemioterapii lub radioterapii.

Zalety komórek macierzystych
• Krew zdeponowana w Banku Krwi jest dostępna w każdej chwili kiedy tylko jest ona potrzebna.
• Komórki macierzyste krwi pępowinowej są bardziej skłonne do transdyferencjacji oraz mają większą dynamikę proliferacyjną w porównaniu z komórkami macierzystymi pozyskiwanymi od dorosłego człowieka ze szpiku lub krwi obwodowej.
• Komórki krwi pępowinowej z reguły nie zawierają komórek nowotworowych, które powstają w późniejszym okresie życia pod wpływem środowiska zewnętrznego.
• Komórki macierzyste charakteryzują się obniżoną aktywnością immunologiczną, dzięki czemu ich przeszczepienie powoduje mniej powikłań u biorcy (w przypadku przeszczepu allogenicznego – mniejsze ryzyko odrzucenia i słabiej wyrażona reakcja „przeszczepu przeciwko gospodarzowi”).


Z jakimi chorobami sobie radzi?
Komórki macierzyste obecnie wykorzystywane są w leczeniu wielu chorób, a nowe odkrycia naukowe powiększają obszar ich zastosowania. Terapia z zastosowaniem przeszczepu komórek macierzystych stosowana jest w leczeniu wielu typów nowotworów i nabytych niewydolności układu krwiotwórczego, sickle cells disease. W przyszłości prawdopodobnie znajdą zastosowanie w leczeniu m.in. choroby Parkinsona, Alzheimera, innych chorób degeneracyjnych, cukrzycy, chorób serca. Wielkie nadzieje budzą wyniki doświadczeń hodowli z komórek macierzystych innych niż krew tkanek (np. udało się wyhodować z nich komórki nerwowe). Prawdopodobnie postęp nauki może doprowadzić do możliwości uzyskiwania różnych narządów ciała. W takim przypadku przechowywany koncentrat komórek macierzystych danej osoby stanowiłby rezerwuar „części zamiennych” dla niej i osób z nią spokrewnionych.

Odpowiedzi na pytania, wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać:
Tel. 608 64 99 82
Mail: krewpepowinowa@wp.pl
Gadu-gadu: 2629827krew-pepowinowa
Ewa Świderska, katowice
tel. 608 64 99 82,